Kapcsolat

Kérdésed vagy kérésed van?
Jelentkezz be és küldj egy üzenetet nekünk.
Hamarosan válaszolunk neked.

Skype:nemestibor75.

Adatvédelmi nyilatkozat

Üdvözöllek az e3xlshop oldalon!

Általános információk
J O G I N Y I L A T K O Z A T
1./ A honlap és a webáruház tulajdonosa a e3xlshop.
A webáruház honlapjának teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A szerzői jogvédelem különösen vonatkozik az oldal letöltésére, más honlapon történő felhasználására. A szerzői jogok gyakorlására kizárólag a e3xlshop. jogosult.
2./ A honlapon szereplő adatok, információk, képek, a webáruház grafikai megjelenése, a webáruházban megvásárolható termékek köre, és minden egyéb anyag csak a vásárlás céljára szolgál. Minden ettől eltérő felhasználás - különösen a honlap egészének vagy egy részének bármilyen formában történő felhasználása, reprodukálása, tárolása, átdolgozása, terjesztése - kizárólag a e3xlshop. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A e3xlshop. hozzájárulása nélküli felhasználás szerzői jogsértésnek minősül, amely jogkövetkezményeket von maga után.
3./ A honlapon található információkon alapuló döntés a felhasználó saját felelőssége.
4./ A e3xlshop. igyekszik mindent megtenni a honlap megfelelő működéséért, azonban nem garantálja a honlap folyamatos és hibamentes hozzáférését. A e3xlshop. kifejezetten kizárja felelősségét a honlap, illetve a honlapon található dokumentumok, adatok, egyéb írott anyagok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarból, számítógépes vírusból eredő károkért és/vagy veszteségért.
5./ A e3xlshop. nem vállal felelősséget olyan harmadik személy által létrehozott honlap és annak tartalmáért, amelyhez a e3xlshop. honlapja kapcsolódik, vagy amelyre hivatkozik. Előfordulhat, hogy a honlapon - a e3xlshop. akaratától ás ráhatásától független – változtatás történik, a e3xlshop. emiatt - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő tartalomért, az adatok pontosságáért.
A D A T V É D E L M I N Y I L A T K O Z A T
1./ A Vevő a e3xlshop-től közvetlenül és regisztrációt követően tud megrendelést leadni. A Vevő adatszolgáltatása önkéntes és ingyenes.
A Vevő az általa megadott adatok módosítását bármikor elvégezheti a regisztrációs felületen, vagy kérheti postai levélben, telefonon, e-mailben a e3xlshop-től. Az adatmódosítási kérelmeket a e3xlshop. a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított két munkanapon belül teljesíti.
A e3xlshop. a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a regisztrációkor a Vevő által megadott adatokat rögzíti:
Név; Elérhetőség;
2./ A Vevő a megrendeléskor felhatalmazza a e3xlshop-t, hogy a megrendelés teljesítése érdekében, 3./ A e3xlshop, a Vevő adatait a megrendelés, teljesítése során bizalmasan kezeli. A e3xlshop. a Vevő adatait kizárólag a szerződés teljesítése szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
4./ A e3xlshop. a Vevő által megadott adatokat az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piacelemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, ingyenes nyeremény- és egyéb játékok bonyolítása, tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról, akciókról.
A Vevő a regisztrációkor és később bármikor megtilthatja a fenti célból történő adattovábbítást.
5./ A e3xlshop. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésérőlszóló 1998. évi VI. törvényben foglaltaknak - megfelelően kezeli.
6./ A Vevő személyes adatai kezeléséről bármikor információt kérhet a e3xlshop. alábbi e-mail címén:
[email protected] A e3xlshop. a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül teljesíti. A tájékoztatás kiterjed az általa kezelt adatokra, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, illetve arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat. 7./ A Vevő a személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén a e3xlshop-vel szemben bírósághoz vagy illetékmentesen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja az alábbi címen érhető el: www.naih.hu. 8./ A e3xlshop. felhívja a figyelmet, hogy a e3xlshop. honlapjáról más cégek és egyéb szervezetek honlapjára is el lehet jutni, az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, valamint az ott közölt adatok biztonságáért a e3xlshop. nem vállal felelősséget. Ezen oldalak látogatása esetén kérjük győződjön meg azok adatvédelmi politikájáról..